Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Spreidingsplan voor sociale woningen en kavels

19 januari 2010

Tijdens de gemeenteraadszitting van 18 januari keurde de Izegemse gemeenteraad het provinciaal voorstel voor de verdeling van sociale koopwoningen en kavels goed. In het kader van het decreet Grond- en Pandenbeleid moeten er tegen 2020 in West-Vlaanderen 3846 sociale koopwoningen en 183 sociale kavels bijkomen.

De stad Izegem neemt hiervan 87 sociale koopwoningen en 4 sociale kavels voor haar rekening en stelde een indicatieve planning op. Zo komen er in de verkaveling aan de Hazelaarstraat ook 38 sociale woningen en de geplande verkaveling aan de Hondekensmolenstraat is goed voor 30 woningen. Ook in het Kouterpark (tussen de Baronstraat en de Kouterweg) komen er 10 sociale woningen en in de Wallemotestraat 7 sociale woningen.

N-VA – gemeenteraadslid Kurt Himpe juichte het engagement van de stad toe. Maar hij plaatste vraagtekens bij de opname van de verkaveling aan de Hazelaarstraat in de indicatieve planning. “Buurtbewoners willen immers dat er eerst een grondige mobiliteitsstudie komt vooraleer er gestart wordt met de effectieve inplanting van de nieuwe verkaveling met 350 woningen. Aangezien we op dit ogenblik nog geen zicht hebben op de mogelijkheden en wachten op het antwoord van Vlaams minister Crevits op een reeks vragen over deze problematiek heeft de N-VA bedenkingen bij de opname van deze verkaveling in de indicatieve planning”, aldus gemeenteraadslid Himpe.