Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Sluikstorten blijft een probleem

23 oktober 2010

De voorbije jaren kregen heel wat sluikstorters een administratieve sanctie. Dat blijkt uit gegevens die N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe opvroeg bij de Izegemse diensten.

"In 2007 werd voor een totaal van 1050 euro sancties uitgeschreven. In 2008 werden maar drie sluikstorters geïdentificeerd en die kregen samen een sanctie van 375 euro. Ook in 2009 kregen een reeks sluikstorters de rekening gepresenteerd en dit jaar waren er al zeven administratieve sancties voor een totaal van 550 euro", aldus raadslid Himpe. "Het probleem blijft de vaststelling van de dader. Maar alles wordt in het werk gesteld om de verantwoordelijke te vinden en te sanctioneren, want het zijn de stadsdiensten die uiteindelijk de troep moeten opruimen."

Dat het sluikstorten een probleem blijft, bleek ook tijdens de voorstelling van de enquête die naar aanleiding van de opmaak van het Wijkontwikkelingsplan Emelgem-Centrum werd opgemaakt. Intussen blijven de stadsdiensten acties ondernemen tegen het sluikstorten. "Enkele jaren geleden werd op verscheidene plaatsen de slogan "Reken af met zwerfvuil" aangebracht op de grond. Een tijd geleden werden op de locaties waar vaak een sluikstort aangetroffen wordt een bordje "Sluikstorten foei!" geplaatst. Ook de mogelijke sanctie werd erop vermeld."