Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Recht van voorkoop nauwelijks toegepast

11 april 2010

Het recht van voorkoop werd de voorbije drie jaar maar 52 keer toegepast in Vlaanderen. Dat blijkt uit een parlementaire vraag die N-VA – gemeenteraadslid Kurt Himpe liet stellen.

“Uit de statistieken blijkt dat het systeem nauwelijks wordt toegepast”, stelt N-VA’er Kurt Himpe op basis van de gegevens die Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele opvroeg bij Vlaams minister Freya Van den Bossche. Het recht van voorkoop geldt in een aantal door de Vlaamse Wooncode afgelijnde situaties, bijvoorbeeld wanneer een woning effectief ongeschikt en/of onbewoonbaar is verklaard door de burgemeester en de woning dus voorkomt op een inventarislijst. “Het recht van voorkoop werd de voorbije jaren het vaakst toegepast in Oost-Vlaanderen (58 keer) en het minst in Limburg (7 keer). Voor een grondige evaluatie van het systeem was en blijft het probleem dat de uitoefening van het recht van voorkoop door bijvoorbeeld gemeenten en provincies  niet centraal geregistreerd wordt”, aldus Himpe die de cijfergegevens vergeleek.  

Het recht van voorkoop werd in het Vlaamse woonbeleid geïntroduceerd in 1997 bij de totstandkoming van de Vlaamse Wooncode. Sindsdien werd de regeling een aantal keer inhoudelijk gewijzigd en werden ook een aantal procedurele wijzigingen doorgevoerd.

Een evaluatie van het recht van voorkoop is niet gepland. Bij het Steunpunt Ruimte en Wonen is wel een onderzoek besteld waarin de instrumenten voor kwaliteits- en activeringsbeleid (waaronder ook het recht van voorkoop) worden geëvalueerd.

Jaar

Toepassing recht van voorkoop

2003

33

2004

30

2005

28

2006

15

2007

27

2008

10

2009

15

Tabel 1: toepassing recht van voorkoop door sociale huisvestingsmaatschappijen

Provincie

Toepassing recht van voorkoop (2003 – 2009)

Antwerpen

35

Limburg

7

Oost-Vlaanderen

58

Vlaams-Brabant

37

West-Vlaanderen

21

Tabel 2: toepassing recht van voorkoop per provincie