Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Parlementaire vraag over promotie TSO/BSO

24 november 2010

Uit een studie van de VDAB blijkt dat de te lage uitstroom uit de zogenaamde “harde” technisch-industriële richtingen van het TSO en BSO zorgt voor een van de hardnekkigste knelpunten op de Vlaamse arbeidsmarkt.

"Ongeveer 60 procent van de afgestudeerde TSO/BSO - leerlingen (periode 2004-2008) komt uit drie studiegebieden, namelijk handel, personenzorg en mechanica/elektriciteit. Het aandeel van dat laatste studiegebied daalt, ondanks de goede jobkansen in de aansluitende (knelpunt-)beroepen. De veel te lage uitstroom vanuit de bouw- en industrieel-technische richtingen is een belangrijke oorzaak van vele structurele knelpuntberoepen. Zo bedraagt het aandeel schoolverlaters uit het studiegebied bouw slechts 1,2 procent voor de derde graad TSO en 4 procent voor de derde en vierde graad BSO. Dat is uiteraard veel te weinig in verhouding tot het aandeel van de bouwsector in de totale werkgelegenheid. Ook in de afstudeerrichting hout is er een geringe instroom", stelt N-VA'er Kurt Himpe.

"De problematiek gaat echter nog verder. Het technisch en beroepsonderwijs kampt de laatste jaren met een ferme terugval wat de instroom betreft. Op basis van de telling van 1 september 2010 hebben de Vrij Technische Instituten in West-Vlaanderen 728 leerlingen minder. Dit is de grootste terugval in jaren. De terugval in West-Vlaanderen werd ingezet sinds het schooljaar 2008-2009 (156 leerlingen minder), gevolgd door het schooljaar 2009-2010 met 381 minder leerlingen in deze scholen. Op Vlaams niveau is dezelfde trend waarneembaar: in 2008-2009 zaten er 7998 leerlingen in doorstroomrichtingen, 8832 in technische richtingen en 14630 leerlingen in beroepsrichtingen. Voor het schooljaar 2010-2011 zijn er 7414 leerlingen in de doorstroomrichtingen, 8096 in technische richtingen en 14065 leerlingen in beroepsrichtingen."

"Tot enkele jaren geleden was er in West-Vlaanderen een specifiek initiatief voor de promotie van het technische onderwijs, namelijk “Pet af voor technische vorming”. Dit initiatief werd stopgezet doordat er geen middelen meer ter beschikking waren en er elk jaar opnieuw bij andere departementen subsidies moesten aangevraagd worden. Een initiatief vanuit de provincie West-Vlaanderen raakte niet van de grond", aldus Kurt Himpe die tot 2007 deel uitmaakte van de stuurgroep van het initiatief "Pet af".

Intussen heeft het RTC West-Vlaanderen een initiatief genomen om de resterende middelen van “Pet af…” te gebruiken voor de promotie van het technisch onderwijs. Waar het RTC vroeger voornamelijk de noden binnen het onderwijs ging detecteren, verlegt men nu op vraag van het departement vanaf 2011 de focus. Knelpuntberoepen op de arbeidsmarkt staan hierbij centraal.

Op voorstel van Kurt Himpe dient Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele een schriftelijke vraag in. Daarmee polsen de N-VA'ers bij Vlaams minister Pascal Smet naar de maatregelen die genomen worden voor een specifieke promotie van het technisch onderwijs en welke budgetten ter beschikking zijn voor deze promotie. Daarnaast willen ze ook weten wat de noden zijn van de industrie op het vlak van arbeidskrachten en hoe de verhouding is tot het aantal leerlingen in het technisch en beroepsonderwijs.