Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Parlementaire vraag over aansluitingen van bedrijventerreinen op spoorwegnet 

14 juli 2010

N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe laat opnieuw een parlementaire vraag stellen over de aansluitingen van bedrijventerreinen op het spoorwegnet.

 

"Het aantal spooraansluitingen van bedrijven en industrieterreinen is in België de laatste twintig jaar zo goed als gehalveerd. In 1990 waren er nog 415 aansluitingen van bedrijven en bedrijventerreinen, in 2007 was het aantal aansluitingen gedaald tot 224. Het afkoppelen van de spooraansluitingen gebeurt in de meeste gevallen op initiatief van de klant zelf en kan erop wijzen dat het spoorvervoer als alternatief niet aantrekkelijk genoeg is voor de bedrijven (te duur, niet flexibel genoeg...", stelt raadslid Himpe.

 

"Niet elk terrein vereist een aansluiting op een spoorlijn. De meerwaarde van een spooraansluiting is er vooral voor een eerder specifieke groep bedrijven. Het dalende aantal spooraansluitingen heeft ook te maken met ruimtelijke ordening, namelijk welke bedrijven laten we op welke locatie ontwikkelen en welk ontsluitingsprofiel passen we daarop toe", aldus Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele die de parlementaire vraag stelt aan Vlaams minister Philippe Muyters.

 

Verscheidene nieuwe industriezones werden of worden aangelegd vele kilometers van de dichtstbijzijnde spoorlijn, zodat het praktisch moeilijk of onmogelijk is ze later nog op het spoor aan te sluiten.

Met de parlementaire vraag wil de N-VA een aantal zaken in kaart brengen, zoals het aantal bedrijventerreinen dat in Vlaanderen de laatste vijf jaar ontwikkeld werd en hoeveel hiervan in de nabijheid van een spoorlijn ligt waardoor een aansluiting op het spoor mogelijk is.