Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA vraagt duidelijkheid over spoor- en containerterminal

8 juli 2010

Tijdens de gemeenteraadszitting van 28 juni vroeg N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe duidelijkheid over de plannen voor de bouw van een spoor- en containerterminal. Hij deed dit naar aanleiding van een mededeling van Katoen Natie dat spreekt over een “totaal zinloze investering”.

Bij de afbakening van het “Regionaal Stedelijk Gebied Roeselare” werd een regionaal bedrijventerrein voorzien in de zone tussen de E403, het kanaal Roeselare-Leie, de Roeselaarsestraat en de Sasstraat. Daar is er in de eerste plaats ruimte voor watergebonden industrie die van het kanaal wenst gebruik te maken. Langs de spoorlijn Kortrijk-Brugge komt er ook een strook die bestemd is voor een overslagterminal van spoor- naar wegverkeer. De West-Vlaamse Intercommunale is intussen onderhandelingen opgestart om de percelen te verwerven en dan van start te gaan met de nodige infrastructuurwerken.

“Zeker de spooraansluitingen van bedrijven en bedrijventerreinen zijn een belangrijke troef voor een industriestad als Izegem. Het aantal spooraansluitingen van bedrijven en industrieterreinen is in België de laatste twintig jaar zo goed als gehalveerd (van 415 in 1990 tot 224 in 2007), niet alleen door de problematiek van de concurrentie tussen spoor- en wegverkeer, maar ook door de problematiek van ruimtelijke ordening: bij de inplanting en de aanleg van nieuwe industriezones werd weinig of geen rekening gehouden met de nabijheid van een spoorlijn. Verscheidene nieuwe industriezones werden aangelegd vele kilometers van de dichtstbijzijnde spoorlijn, zodat het praktisch onmogelijk is ze later nog op het spoor aan te sluiten”, stelt raadslid Himpe. “In Izegem hebben we door de plannen voor het regionaal bedrijventerrein aan de Sasbrug wel opnieuw een unieke kans, zeker nadat de spoorverbinding aan de Zuidkaai werd afgesloten.”

“Jammer genoeg klinken er ook negatieve geluiden over de komst van deze nieuwe terminal. Terwijl de agro-industrie de plannen genegen is, spreekt Katoen Natie van een “compleet zinloze investering”. Katoen Natie doet deze uitspraak na de vaststelling dat de belangstelling voor de River Terminal in Wielsbeke maar matig is. Uiteraard is deze terminal niet te vergelijken met de spoor- en containerterminal die er zou komen in Izegem, aangezien hier de drie verkeersmodi aan bod komen en in Wielsbeke slechts twee”, aldus Kurt Himpe.

De schepen van Ruimtelijke Ordening bevestigde dat het stadsbestuur nauw betrokken is bij de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein, maar volgens hem is er geen zekerheid dat de NMBS effectief zal investeren in de spoorverbinding.