Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA pleit voor verkaveling zonder bouwverplichting bij promotor

30 mei 2010

Tijdens de zitting van 3 mei 2010 keurde de gemeenteraad het tracé van de wegen voor de verkaveling op de site Lavani goed.

Het binnengebied tussen de Nederweg, de Kruis- en Roeselaarsestraat en de Molenweg (de voormalige sites De Spiegelaere en Lavini) werd door de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) aangekocht. Bedoeling is om de grond van de site De Spiegelaere terug aan de stad Izegem te verkopen om er een parking aan te leggen die zal aansluiten aan de huidige parking van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord. Op de rest van het binnengebied, de site Lavani, komt een verkaveling met wegenis, parkeerplaatsen, groenvoorziening...

N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe stelde tijdens de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit en in de gemeenteraad vragen over de verkeersafwikkeling. "De wagens moeten via de Kruisstraat het gebied inrijden en dan via de Nederweg de parking verlaten. Maar deze uitweg biedt de autobestuurders maar weinig zicht op het verkeer in de Nederweg, wat uiteraard niet positief is voor de verkeersveiligheid."

Daarnaast stelde raadslid Himpe ook vragen over de verkaveling zelf. "In Izegem is er grote nood aan verkavelingen zonder bouwverplichtingen bij de betrokken projectontwikkelaar." De schepen van Ruimtelijke Ordening antwoordde dat het de bedoeling is dat er geen bouwverplichting is en dat het aantal stedenbouwkundige voorschriften qua typologie zo beperkt mogelijk gehouden wordt.