Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA blijft kritisch over tracé van de fietstunnel N36

3 juni 2010

De Izegemse gemeenteraad boog zich tijdens de zitting van 31 mei opnieuw over het dossier van de fietstunnel aan de N36. Fractieleider Kurt Himpe stelde dat de N-VA altijd voorstander geweest is van de realisatie van een fietstunnel, maar kritisch blijft over het tracé.

“Fietsers die van het centrum naar de Bosmolens willen rijden, moeten drie keer een weg dwarsen. Niet ideaal en vooral niet veilig. De N-VA is tevreden dat er extra maatregelen genomen zijn voor het fietsverkeer ter hoogte van de Burgemeester Vandenbogaerdelaan, Meensestraat en Meensesteenweg”, aldus Kurt Himpe.

“Maar de andere punten van kritiek blijven, zelfs nu het definitieve ontwerp op tafel ligt. De tunnel biedt helemaal géén oplossing voor de voetgangers die de N36 willen dwarsen en biedt geen oplossing voor het fietsverkeer dat de richtingsas Roeselare-Lendelede volgt. Ook voor fietsers die uit het Izegemse centrum naar de Bosmolens rijden, is door de omweg het tracé niet echt ideaal. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat fietsers de tunnel niet gebruiken, terwijl het wel een veilig alternatief is. Het gebruik van de fietstunnel kan niet afgedwongen worden doordat de tunnel maar één richtingsas bedient en voor ander richtingen de rotonde de enige mogelijkheid blijft”, waarschuwde gemeenteraadslid Himpe. Hij besloot zijn tussenkomst door te stellen dat er nooit een degelijk onderzoek gebeurde naar alternatieven voor het ontwerp.

De N-VA hoopt dat de fietsers de tunnel zullen gebruiken, maar vreest dat door het ongelukkige tracé heel wat fietsers de rotonde zullen nemen om de N36 te dwarsen.