Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Misbruik nultickets

22 februari 2010

Het ledenmagazine van de N-VA besteedde in het januari-nummer ook aandacht aan de vaststelling van N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe dat het systeem van de nultickets misbruikt wordt.

Dat er iets schort met het uitwijzingsbeleid in dit land wordt nog maar eens bewezen door de forse groei van het aantal nultickets dat aan uitgewezen asielzoekers wordt uitgereikt. Met het systeem van de nultickets krijgen asielzoekers van de NMBS een gratis vervoerbewijs op voorwaarde dat ze een uitwijzingsbevel kunnen voorleggen dat niet ouder is dan twee maanden.

“De forse stijging komt onder meer omdat niemand controleert hoe vaak eenzelfde asielzoeker zo’n nulticket gebruikt”, zegt N-VA’er Kurt Himpe, die dit dossier al jaren opvolgt. “De NMBS houdt alleen bij hoeveel nultickets worden uitgeschreven, maar registreert vreemd genoeg niet aan wie de tickets worden uitgereikt. Een uitgewezen asielzoeker kan dus meermaals een nulticket vragen zonder effectief de intentie te hebben om hiermee zijn uitwijzingsbevel op te volgen.”

N-VA - Kamerlid Patrick De Groote heeft een voorstel uitgewerkt om dergelijk misbruik te voorkomen en zal minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte (CD&V) hierover opnieuw interpelleren.