Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Kwalitatieve vuilniszakken op komst

9 november 2010

Tijdens de gemeenteraadszitting van 8 november stelde N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe vragen over de intergemeentelijke afvalverwerkingsvereniging IVIO.

"In de krachtlijnen voor het budget 2011 wordt gemeld dat de huidige prijzen van de vuilniszakken behouden blijven. Toch houdt IVIO in het budget voor volgend jaar rekening met een mogelijke verhoging voor de aankoop van de zakken. Onze vrees is dan ook dat er toch een hogere prijs zal aangerekend worden aan de verbruiker", stelde raadslid Himpe. "We gaan akkoord met het principe dat de verbruiker moet betalen, maar hoe hoger de kostprijs om afval af te leveren, hoe meer sluikstorten. Meer en meer wordt vastgesteld dat er ook huishoudelijk afval in de openbare vuilnisbakken terecht komt. Een nieuw fenomeen is dat buurtbewoners afval deponeren in rolcontainers die door andere mensen buitengezet worden."

De bevoegde schepen meldde dat IVIO onderzoekt om meer kwalitatieve vuilniszakken aan te kopen. Er zijn immers heel wat klachten over de kwaliteit omdat de zakken scheuren.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe stelde ook vragen over de zoektocht naar een nieuwe locatie voor het Izegemse recyclagepark. "In de IVIO-krachtlijnen staat dat er geen wijzigingen zijn van het huidige net van parken, meer specifiek voor Lendelede en Izegem. In de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit werd gediscussieerd over mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid aan het huidige recyclagepark. Het voorstel om te werken met een voorsorteerstrook werd door de commissie verworpen. Er komt wel een zone 50 ter hoogte van het recyclagepark. Maar er werd in de commissie ook gemeld dat er zicht is op een nieuwe locatie. Dit zal dan ook moeten ingeschreven worden in de IVIO-krachtlijnen", stelde raadslid Himpe.

De schepen antwoordde dat er plannen zijn voor de aankoop van een stuk grond via voorkooprecht. Maar het dossier zal heel waarschijnlijk een gerechtelijke afloop kennen, aangezien de huidige eigenaar de vraagprijs niet zal bekomen.