Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Kachtemse Mandelvallei steeds meer onder druk"

1 juli 2010

Volgens N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe komt de Kachtemse Mandelvallei en de bewoning in Kachtem die grenst aan Roeselare steeds meer onder druk te staan door de inrichtingsplannen van het grensgebied Roeselare-Izegem.

“Het Roeselaarse stadsbestuur opteert voor een geclusterde inplanting van windturbines langs de lijninfrastructuren om hinder ten aanzien van het woonweefsel te vermijden. Het bedrijventerrein ‘Haven Zuid’ is volgens het Roeselaarse stadsbestuur een ideale locatie voor de clustering van hernieuwbare energiebronnen. Daarom wil Roeselare het inrichtingsplan van ‘Haven Zuid’ aanpassen zodat windturbines toegelaten worden. Daarnaast wil het Roeselaarse stadsbestuur ook een racingcircuit voor telegeleide modelbouwwagentjes toelaten op het bedrijventerrein, ook omwille van het vermijden van geluidsoverlast voor de omwonenden”, stelde raadslid Himpe tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 28 juni.

“Het is duidelijk dat Roeselare opteert voor een concentratie van alle hinderlijke activiteiten langs het kanaal Roeselare-Leie en langs de E403”, aldus N-VA - raadslid Himpe. “Intussen is de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Mandelvallei Kachtem’ opnieuw op de sporen gezet. Daarin gaat vooral aandacht naar het behoud van de open ruimte en het landelijk karakter van het plangebied. De intenties van de stad Izegem staan in schril contrast met de plannen van de stad Roeselare”, stelde Himpe die het Izegemse stadsbestuur opriep om te overleggen met Roeselare. Volgens de schepen van Ruimtelijke Ordening is er geen contact tussen beide stadsbesturen over de invulling van ruimtelijke plannen in grensgebieden, wat raadslid Himpe sterk betreurde.