Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Gemeenteraad keurt verlenging milieubeleidsplan goed

5 september 2010

Tijdens de zitting van 30 augustus 2010 keurde de gemeenteraad de actualisatie en verlenging van het milieubeleidsplan goed. N-VA - raadslid Kurt Himpe formuleerde enkele bedenkingen.

Het huidige milieubeleidsplan liep van 2005 tot 2009, waardoor een aanpassing noodzakelijk was. Op voorstel van de duurzaamheidsambtenaar werd eerst gekozen voor een volledige vernieuwing van het plan, maar door het plotse vertrek van de ambtenaar was een volledige aanpassing niet meer haalbaar.

Daarom werd geopteert voor een actualisatie en verlenging tot 2013, waardoor het nieuwe bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 de kans krijgt het beleid verder te zetten en eventuele nieuwe accenten te leggen.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe formuleerde namens de N-VA - fractie enkele bedenkingen. "We hebben vragen bij de status van enkele actiepunten. Zo is het onderzoek van de mogelijkheden voor het gebruik van waterdoorlatende verharding nog niet aangevat. Het lijkt ons opportuun om de technische dienst dit actiepunt te laten uitwerken, nu er tijdelijk geen duurzaamheidsambtenaar meer is. Ook het actiepunt in verband met het ecologisch inrichten en beheren van waterlopen en oevers is nog niet aangevat en de groendienst zou dit kunnen overnemen", aldus raadslid Himpe.

"Bij de promotiecampagne voor de marktbus staat dat de actie blijft doorlopen. Uiteraard geen enkel probleem, want het is een zeer goed initiatief, maar gelet op het dalend aantal gebruikers van de marktbus lijkt het ons beter dat er een grondige evaluatie komt en dat er bijkomende initiatieven genomen worden", stelde Kurt Himpe.

De bevoegde schepen antwoordde dat een aantal actiepunten inderdaad door andere diensten zullen overgenomen worden.