Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Extra maatregelen aan gevaarlijk kruispunt

18 september 2010

Op vraag van N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe werden aan het kruispunt van de Baronstraat en de Stijn Streuvelsstraat opnieuw extra maatregelen genomen voor de fietsers.

"Chauffeurs die uit de richting van Ingelmunster komen, snijden dikwijls een hoek af als ze de Stijn Streuvelsstraat inrijden. Dat kan heel gevaarlijk zijn voor fietsers die van daaruit de Baronstraat willen kruisen. Deze weg wordt 's middags en 's avonds vaak gebruikt door de schoolgaande jeugd die zich met de fiets verplaatst. De Stijn Streuvelsstraat is een eenrichtingsstraat en niet iedereen verwacht dat fietsers in tegenovergestelde richting mogen rijden en zo aan het kruispunt komen", aldus raadslid Himpe. 

Na de bespreking in de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit en na onderzoek en een plaatsbezoek van de politiediensten werden extra maatregelen genomen. Zo werd een extra wegmarkering aangebracht aan het kruispunt. Er komt ook een verkeersbord in de Ingelmunstersestraat dat de autobestuurders erop wijst dat er fietsers uit de Stijn Streuvelsstraat komen.

Net zoals de voorbije jaren is er op het gevaarlijke kruispunt trouwens ook dit schooljaar 's morgens toezicht door een politieagent. Daardoor kunnen de fietsers de Baronstraat veilig dwarsen tijdens het spitsuur.