Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Dossier voormalig postgebouw blijft aanslepen

31 augustus 2010

Het voormalige postgebouw op de hoek van de Roeselaarsestraat en de Baron De Pélichystraat staat er al jaren verloederd bij en het ziet er volgens N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe niet naar uit dat het dossier op korte termijn een goede afloop zal kennen. Hij bracht de problematiek tijdens de gemeenteraadszitting van 30 augustus ter sprake.

Het hoekpand dateert van 1897 en werd tot 1981 gebruikt door De Post. In 1981 werd het gebouw beschermd als monument om reden van artistieke waarde. Maar sinds het in particuliere handen kwam, is de staat van het gebouw er enkel erger op geworden. “In 1998 werd de eigenaar van het pand gerechtelijk vervolgd en veroordeeld wegens verwaarlozing van een beschermd monument. Hij werd toen verplicht tot het herstel van het gebouw in zijn oorspronkelijke toestand, maar aangezien hij de werken niet uitvoerde binnen de vooropgestelde termijn is een gerechtsdeurwaarder toen overgegaan tot de effectieve inning van een dwangsom per dag vertraging tot in 2002 werd vastgesteld dat voldaan werd aan het arrest van het Gentse Hof van Beroep”, stelt raadslid Himpe. Sinds midden 2002 is het gebouw opgenomen in de inventaris van de leegstaande gebouwen.

Raadslid Himpe stelde de voorbije jaren al een reeks schriftelijke vragen over de problematiek, vooral over de stabiliteit van het gebouw. “In 2008 werd na een vraag van het raadslid de buitenstaat van het gebouw nog helemaal gecontroleerd door de technische dienst. De stadsdiensten verzekeren dat ook de toestand anno 2010 geen probleem vormt inzake stabiliteit, maar het blijft uiteraard een zeer spijtige zaak dat zo’n historisch gebouw in het Izegemse centrum er verloederd bij staat”, aldus Kurt Himpe.

Naar een onteigening?

“Nu blijkt dat de eigenaar van het pand al een tijdje administratief uitgeschreven is en dus administratief niet meer bestaat”, weet raadslid Himpe. “Dat vergemakkelijkt de zaak natuurlijk niet en volgens het Izegemse stadsbestuur zijn er geen wettelijke middelen meer om op te treden”.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe informeerde daarom bij het Vlaams Gewest wat de mogelijkheden zijn. “Indien het gevaar bestaat voor verval of zware beschadiging is er een wet die bepaalt dat er kan overgegaan worden tot onteigening. De Vlaamse Regering kan, na advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, machtiging verlenen tot onteigening door de stad Izegem. In 2006 gaf deze commissie al een gunstig advies voor onteigening, maar blijkbaar is het stadsbestuur niet bereid hieraan mee te werken.”

De mogelijkheden van het Vlaams Gewest zijn beperkt doordat de wetgeving met betrekking tot onroerend erfgoed niets voorziet in geval van leegstand van een monument. De Inspectie RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed) zoekt nu verder uit wat de mogelijkheden zijn op het vlak van onteigening.

Raadslid Kurt Himpe riep het stadsbestuur op om samen met RWO alle mogelijkheden te bespreken.

Het stadsbestuur is echter voorstander om de eigenaar van het pand op te sporen in plaats van onteigening.