Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Centrumraad PCVO

10 mei 2010

De Izegemse gemeenteraad stelde tijdens de zitting van 3 mei 2010 schepen van Onderwijs Maureen Raedt en N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe aan als vertegenwoordigers voor de Centrumraad van het PCVO.

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen besliste om voor het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs van West-Vlaanderen (PCVO) een Centrumraad op te richten. Deze raad adviseert de inrichtende macht over de werking en organisatie van het PCVO.

Met de aanstelling van de twee Izegemse vertegenwoordigers wordt gestreefd naar continuďteit: de Stedelijke Leergangen fuseerden enkele jaren geleden met het PTI-CVO wat leidde tot de oprichting van het PCVO. Zowel de schepen van Onderwijs als raadslid Himpe maakten toen deel uit van de beheerraad van de Stedelijke Leergangen.