Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Windturbines in Kachtem veroorzaken slagschaduw

19 januari 2009

Tijdens de gemeenteraadszitting van 19 januari 2009 werd de problematiek van slagschaduw door de windturbines in Kachtem besproken. Vooral de bewoners uit de Kachtemsestraat, de Strijdersstraat, de Hildersstraat en de Mandelmeersenstraat hebben er last van. Op maandag 29 december 2008 was er bij het opstarten van de windturbines ook een incident. Toen vielen er ijsblokken op de parking van de firma Haeck.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) stelde dat er over slagschaduw en ijsvorming heel wat bepalingen in de afgeleverde vergunningen staan. “In een besluit van de Bestendige Deputatie staat dat Electrabel Green Partnership Flanders, de exploitant van de windturbines, bereid was om sensoren te plaatsen en dat het aangewezen is dat de exploitant een rapport opstelt waarbij gedurende de twee eerste jaren de effectieve tijd en periodes waarin de windturbines worden stilgelegd ter voorkoming van slagschaduw worden samengevat. Volgens internationale normen wordt een limiet van 30 uur slagschaduw per jaar voorgesteld”, aldus raadslid Kurt Himpe.

“Aan de andere kant is er de problematiek van de ijsvorming. Maar ook daarover staan er in bepalingen in de afgeleverde vergunningen, namelijk dat de nodige maatregelen moeten genomen worden om gebeurlijke ongevallen, slagschaduw, lichtreflecties en ijsafzetting ten allen tijde te voorkomen of tot het technisch minimum te beperken”, stelde Kurt Himpe.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe stelde dan ook een reeks concrete vragen: welke concrete maatregelen zijn er door de exploitant genomen om de slagschaduw te beperken? Legt de exploitant een rapport aan over het stilleggen van de windturbiners om de slagschaduw te beperken? Zijn er sensoren geplaatst en wanneer schakelen deze sensoren de windturbines uit? Tot wie moeten de mensen die problemen ondervinden zich wenden? Zijn de nodige maatregelen getroffen om ijsafzetting te voorkomen of tot het technisch minimum te beperken?

Hij stelde voor om een onderzoek in te stellen, een rapport op te stellen en door de diensten een advies aan de gemeenteraad voor te leggen voor verdere discussie.