Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Voorzitter Izegemse gemeenteraad neemt ontslag

18 november 2009

"De N-VA - fractie heeft kennis genomen van het ontslag van Herman Jonckheere als gemeenteraadslid en als voorzitter van de Izegemse gemeenteraad. De fractie wenst hem uitdrukkelijk te danken voor de inzet als voorzitter", aldus N-VA – fractieleider Kurt Himpe. "In het nieuwe gemeentedecreet was er voor de eerste keer voorzien dat er een voorzitter kon aangeduid worden, terwijl vroeger de burgemeester sowieso de gemeenteraad voorzat. Herman Jonckheere heeft zich op een zeer correcte manier gekweten van deze opdracht, vooral door te eisen dat alle gemeenteraadsleden op eenzelfde manier moesten behandeld worden op het vlak van informatiedoorstroming. Dat is dan ook de reden geweest dat de huidige meerderheid het moeilijk had met de houding van de voorzitter."

"Onze fractie hoopt dat de nieuwe voorzitter ook iemand van buiten het college van burgemeester en schepenen wordt en dat hij of zij eenzelfde respect voor de oppositie zal hebben als Herman Jonckheere", besluit Himpe.
 
Herman Jonckheere verhuist van Izegem naar Oedelem. De N-VA wenst hem het beste met de nieuwe thuis.

Kurt Himpe - Fractieleider N-VA