Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stadsbestuur niet happig op nieuwe grote windturbines

3 september 2009

Het stadsbestuur is niet happig op nieuwe grote windturbines op het Izegemse grondgebied. Dat bleek uit een antwoord op een vraag van gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) tijdens de gemeenteraadszitting van 31 augustus.
 
"Ik vernam dat een bepaalde exploitant van windturbines aan het stadsbestuur een vraag richtte waarin gepolst werd naar mogelijke locaties voor nieuwe grote windturbines op het Izegemse grondgebied", stelde raadslid Himpe. De bevoegde schepen antwoordde dat er inderdaad dergelijke vragen gesteld werden, maar dat het standpunt van het Izegemse stadsbestuur duidelijk is: er staan nu al enkele grote windturbines en dat is meer dan voldoende. Maar een stadsbestuur kan uiteraard alleen maar een advies formuleren bij de komst van grote windturbines. 
 
Eerder hadden de burgemeesters van 17 gemeenten in het midden van West-Vlaanderen al een gezamenlijk standpunt ingenomen over kleine windmolens. Ze zullen zich terughoudend opstellen bij het geven van vergunningen voor dergelijke windturbines. De gemeenten uit Midden-West-Vlaanderen willen nu eerst overleggen als er vragen komen om windturbines te bouwen. 
 
Nog geen resultaten
 
N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe polste ook naar de resultaten van de geluidsmetingen die door de milieu-inspectie gedaan werden in Kachtem. Maar het blijft wachten op de resultaten van het onderzoek. De metingen werden tijdens de zomervakantie uitgevoerd na aanhoudende klachten van buurtbewoners.