Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Provincie laat plannen voor Coördinatiepunt voor Techniek en Technologie vallen

19 februari 2009

Een poging om een nieuw Coördinatiepunt voor Techniek en Technologie in West-Vlaanderen op te starten is op niets uitgedraaid. Bedoeling was om te komen tot structurele en gecoördineerde acties voor de herwaardering van het technisch en beroepsonderwijs.

“Uit de analyse van de knelpuntberoepen door de VDAB blijkt dat de meest hardnekkige knelpunten worden gevonden bij beroepen waarvoor een stevige technische kennis vereist os of waarvoor commerciële en/of administratieve vaardigheden ook gecombineerd te worden met technische kennis. De paradox is dat er een absoluut tekort is aan schoolverlaters uit technische richtingen”, stelde de conceptnota.

Met de oprichting van een neutraal, ondersteunend en organiserend coördinatiepunt op West-Vlaams niveau voor de herwaardering en promotie van techniek en technologiebij de opleidings- en beroepskeuze van jong en oud in functie van de kansen op de arbeidsmarkt wilde de provincie West-Vlaanderen aandacht schenken en maximaal tegemoetkomen aan een reeks noden en randvoorwaarden: nood aan structurele acties op lange termijn, behoefte aan coördinatie en ondersteuning, één aanspreekpunt en kwaliteitslabel voor acties, acties op West-Vlaams niveau (indien nodig op streekniveau).

Om het Coördinatiepunt uit te bouwen was het provinciebestuur bereid om een voltijds personeelslid ter beschikking te stellen. Daarnaast werd ook gerekend op financieel en inhoudelijk ondersteunende partners (zoals de RESOC’s, de sectorfederaties en de werkgevers- en werknemersorganisaties).

“Het is een bijzonder spijtige zaak dat er onvoldoende steun aan dit project werd verleend door de partners. Maar het is ook vreemd dat het provinciebestuur de plannen helemaal opbergt, zeker omdat de problematiek er nog altijd is”, stelt gemeenteraadslid Kurt Himpe die ook lid was van de stuurgroep “Pet af voor Technische Vorming”. Deze stuurgroep rekende op de steun van de provincie om de activiteiten verder te zetten. Intussen is dit initiatief ook stopgezet omdat er geen financiële mogelijkheden waren om op lange termijn acties op touw te zetten.

N-VA - provincieraadslid Kristof Pillaert stelt hierover een vraag aan de bevoegde gedeputeerde.