Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Op zoek naar private partner voor stadsvernieuwingsproject Melkmarkt

9 maart 2009

Tijdens de zitting van 2 maart vroeg het stadsbestuur aan de gemeenteraad de goedkeuring voor een publiek-private samenwerking voor een stadsvernieuwingsproject op de Melkmarkt. Bedoeling is om aan de noordzijde van de Melkmarkt een gebouw op te richten met op de gelijkvloerse verdieping een baliegebouw en bovenliggende appartementen. Naast het eigen patrimonium heeft de stad ook twee optie-overeenkomsten voor naastliggende panden.

“De N-VA pleitte altijd voor een ondergrondse parking”, aldus fractieleider Kurt Himpe. “Uit het dossier blijkt dat aan de private partner gevraagd wordt om een voorstel uit te werken waarin het parkeervraagstuk onder de loep genomen wordt en dat er voorstellen kunnen gedaan worden voor de realisatie van een ondergrondse parking. Daarvoor kunnen ze niet alleen de percelen gebruiken die bebouwd worden, maar ook bijvoorbeeld de bestaande parking van het stadhuis.”

“Onze fractie heeft ook altijd gepleit voor maximale uitbreidingskansen voor het stadhuis. Volgens het dossier komt er een groot baliegebouw op de gelijkvloerse verdieping, dat weliswaar in eerste instantie zal verhuurd worden, maar later kan gebruikt worden om alle baliediensten van het stadhuis in onder te brengen. Vooral de aandacht in het dossier om het gebouw verder naar achteren te kunnen uitwerken biedt mogelijkheden als er plaatstekort zou zijn en dit komt tegemoet aan ons pleidooi voor de maximale uitbreidingskansen”, stelde Kurt Himpe.

Hij vroeg echter ook bijzondere aandacht voor het tekort aan vergaderruimte, niet alleen voor de stadsdiensten, maar ook voor de verenigingen. Het is immers zo dat in de herinrichting van de stedelijke openbare bibliotheek de beide vergaderzalen (de Plantynzaal en de Erasmuszaal) zullen verdwijnen en De Leest biedt op dit vlak helemaal geen oplossing omdat het gebouw niet centraal gelegen is.