Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Opnieuw meerwerken

18 december 2009

Tijdens de laatste zitting keurde de Izegemse gemeenteraad de meerwerken voor een nieuwe elektriciteitscabine ter hoogte van De Leest goed. De eindafrekening van de elektriciteitscabine overschrijdt het toewijzingsbedrag met 17,73 %. De meerwerken bedragen meer dan 10.000 euro.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe stelde dat de N-VA niet akkoord kon gaan met dit dossier. "Als het woord "De Leest" in een dossier voorkomt, dan ben je als gemeenteraadslid alvast van één iets zeker: wat verder in het dossier zal je het woord "meerwerken" ontmoeten. Deze meerwerken hebben onder andere te maken met het feit dat er vervuilde grond is en de ondergrond geen draagkracht heeft. En die onstabiele en vervuilde grond speelt de stad al enkele keren parten."

"Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag over de sanering van de grond op de site van De Leest bleek al dat die sanering na de eerste vier jaar geraamd wordt op 12.193 euro per jaar. De saneringsinstallatie moet er afhankelijk van de zuiverheid van het grondwater drie tot dertig jaar staan. Als je weet dat de exacte duur van de sanering niet te voorspellen is, dan hoopt de N-VA - fractie dat de installatie er niet de volledige termijn moet staan", stelde raadslid Himpe.