Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA onderstreept belang van nieuwe WVI - verkaveling

23 april 2009

Tijdens de gemeenteraadszitting van 6 april 2009 werd het ontwerp van wegenis- en rioleringswerken voor de WVI - verkaveling door de Izegemse gemeenteraad goedgekeurd.

Deze verkaveling van de West-Vlaamse Intercommunale (www.wvi.be) komt tussen de Slabbaardstraat-Noord en de Meensestraat. Met de goedkeuring van het ontwerp van wegenis- en rioleringswerken voor deze verkaveling komt de ontwikkeling in een eindfase terecht. 

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg tijdens de bespreking van het agendapunt aandacht voor het belang van deze verkaveling: "De leden van de gemeenteraad kunnen zelf vaststellen dat in Izegem heel wat verkavelingen ontwikkeld worden. Heel wat nieuwe woonentiteiten zullen binnenkort beschikbaar zijn. Maar een knelpunt in veel steden en gemeenten en ook in Izegem is dat veel bouwgronden in handen zijn van bouwpromotoren, waardoor vrije bebouwing – daarmee bedoel ik zonder bouwverplichting bij de bouwpromotor – beperkt is. De verkaveling die de WVI zal ontwikkelen is daar een uitzondering op. 32 loten en volgens de WVI zijn daarvoor nu al 354 inschrijvingen, vorig jaar kwamen er nog een 45-tal kandidaat-kopers bij. Uiteraard zijn dit inschrijvingen zonder verplichting en zal de WVI zodra alle gegevens in verband met de verkoop gekend zijn, deze 354 kandidaat-kopers informeren en vragen of ze nog geďnteresseerd zijn."

N-VA - raadslid Himpe besloot: "Ik vraag het stadsbestuur daarom om aandacht te hebben voor voldoende bouwgrond zonder dat de kandidaat-koper verplicht is om via de bouwpromotor te werken."