Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privÚ: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Nieuw wapen in strijd tegen files bij ongevallen of wegenwerken

3 februari 2009

In Nederland zet de Rijkswaterstaat sinds december 2008 een nieuw wapen in de strijd tegen files bij ongevallen of wegenwerken in, namelijk splitsen in plaats van ritsen in het verkeer.

Onder ritsen of het ritssluitingsprincipe verstaat men het beurtelings invoegen van voertuigen bij wegversmallingen of invoegstroken. Ritsen is belangrijk, omdat correct ritsen de verkeersdoorstroming en de aanwezigheid en lengte van files positief kan be´nvloeden. Correct ritsen leidt dus tot kortere files, meer voorspelbaarheid en veiligheid, en minder ergernis en agressie.

"In het verleden heeft de Vlaamse regering dan ook herhaaldelijk campagne gevoerd om het ritsen te bevorderen, via opvallende borden (2000) en affichecampagnes (2002)", stelt Jan Peumans, N-VA - fractieleider in het Vlaams parlement.

Volgens gemeenteraadslid Kurt Himpe biedt een Nederlands project mogelijkheden in de strijd tegen files bij ongevallen of wegenwerken. Het verkeer wordt er immers gesplitst in plaats van geritst. Op de webstek http://www.soepelritsendoorsplitsen.nl/soepelritsen.html wordt het systeem zeer helder uitgelegd.

Enkele kilometers voor een ongeluk op de linkerrijbaan wordt de middelste rijstrook afgekruist. Het verkeer splitst zich op over de linker- en de rechterrijbaan en de middelste komt vrij. Vlak voor de plek des onheils wordt de middelste rijbaan vrijgegeven en de linkerrijbaan afgekruist. Het verkeer op de linkerrijbaan rijdt verder over de middelste. 

Vlaams parlementslid Jan Peumans diende een schriftelijke vraag in. Hij vraagt Vlaams minister Van Brempt om de eventuele invoering in Vlaanderen te onderzoeken, bijvoorbeeld via proefprojecten.