Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Nieuw reglement op het plaatsen van schotelantennes

10 december 2009

Tijdens de raadszitting van 7 december stelde de Izegemse gemeenteraad een nieuw reglement op het plaatsen van schotelantennes vast. Het bestaande reglement werd sterk vereenvoudigd.

N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe pleit al een hele tijd voor een sterk vereenvoudigd reglement. In een antwoord op een schriftelijke vraag stelden de stadsdiensten dat er een vereenvoudiging nodig was, waarmee duidelijk was dat het oude reglement zorgde voor administratieve last. “Deze last is een beperking en dus in strijd met een mededeling van de Europese Commissie over het gebruik van schotelantennes”, aldus raadslid Himpe.

In 2005 werd voor de eerste keer een stedenbouwkundige verordening voor het plaatsen van schotelantennes goedgekeurd. Maar doordat er geen zicht was op het aantal geplaatste schotelantennes bij de inwerkingtreding van het reglement liep het een en ander fout.

Er was vooral discussie over de “zichtbaarheid vanaf de straat” en in het reglement waren een aantal hiaten. In het reglement is nu een definitie vervat van wat begrepen wordt onder “deel uitmakend van het straatbeeld”. Sowieso blijft een voorafgaande vergunning nodig om een schotelantenne te plaatsen.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg het stadsbestuur om een duidelijke communicatie over het nieuwe reglement.