Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Interpellatie over lawaaihinder door windturbines in Kachtem

10 juni 2009

N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe stelde tijdens de gemeenteraadszitting op maandag 8 juni 2009 vragen over de lawaaihinder die de windturbines in Kachtem veroorzaken.

Tijdens de zitting van 19 januari 2009 werd het stadsbestuur al een keer geïnterpelleerd naar aanleiding van klachten van buurtbewoners over slagschaduw en ijsvorming die veroorzaakt werd door de windturbines.

In opvolging van de vragen die toen door onder andere raadslid Himpe gesteld werden, registreerde de milieudienst gedurende een maand nauwkeurig alle klachten. 

"Aanleiding voor mijn interpellatie is het antwoord van het stadsbestuur op een schriftelijke vraag die ik stelde en de notulen van de zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 12 mei waarin werd gemeld dat er aanhoudende klachten zijn over lawaaihinder. Aan de milieu-inspectie zou gevraagd worden om metingen te doen", aldus Himpe tijdens de gemeenteraadszitting van 8 juni.

De bevoegde schepen antwoordde dat er nog geen metingen gedaan werden doordat de ambtenaar ziek is. Maar als de metingen uitgevoerd zijn, zal er een verslag bezorgd worden aan de gemeenteraad. Het stadsbestuur zal ook samenzitten met de exploitant van de windturbines om de resultaten van de metingen te bespreken.

Windturbine opnieuw defect

Op de vraag waarom er al een hele tijd opnieuw een windturbine op non-actief geplaatst werd, antwoordde de schepen dat er weer technische problemen zijn met dezelfde turbine waar eind vorig jaar ijsblokken afvielen. "Ik weet niet welke energieproductie de exploitant voor ogen had, maar ik twijfel toch dat die windturbines voldoende produceren om rendabel te zijn", besloot Himpe.