Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Installatie centrumraad PCVO

20 oktober 2009

Tijdens de gemeenteraadszitting van 5 oktober 2009 polste N-VA - raadslid Kurt Himpe opnieuw naar de stand van zaken in verband met de oprichting van de PCVO - centrumraad. En er komt blijkbaar schot in de zaak.

Sinds 1 september 2008 is het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs (PCVO) West-Vlaanderen van start gegaan, een fusie tussen de Izegemse Stedelijke Leergangen en het PTI-CVO Kortrijk. 

Door deze fusie verloor de Izegemse Bestuurscommissie Stedelijke Leergangen haar bevoegdheden en werd een nieuw bestuursorgaan, de centrumraad, opgericht. In deze centrumraad krijgt de stad Izegem twee vertegenwoordigers.

"Het PCVO werkt nu al maanden zonder controle en advies van de centrumraad. Dit is een situatie die best niet té lang blijft aanslepen", stelde gemeenteraadslid Kurt Himpe al eerder.

De schepen van Onderwijs informeerde na de zitting naar de stand van zaken. Normaal gezien beslist de Bestendige Deputatie in oktober, in november zou de provincieraad afgevaardigden aanduiden en dan volgt de aanduiding van vertegenwoordigers door de Izegemse gemeenteraad.