Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Informatie over openbare werken online raadpleegbaar

28 maart 2009

Informatie over openbare werken op het Izegemse grondgebied is nu ook online raadpleegbaar. Op de webstek van de stad Izegem vindt de bezoeker een overzicht van de werken met vermelding van de start, de duur en de aard van de werken. Ook de hinder die door de werken wordt veroorzaakt wordt meegedeeld.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg al een hele tijd om de informatie over openbare werken beter te verspreiden en deed hierover een reeks voorstellen in de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit. "In de Stadsperiodiek die maandelijks bij de Izegemnaar in de bus valt, kan een overzicht gegeven worden van de werken, maar via de webstek van de stad kan heel snel gecommuniceerd worden en actuele informatie over de stand van zaken gegeven worden. Eigenlijk moet deze webpagina dé informatiebron zijn voor mensen die vragen hebben over werken die in de buurt zullen opgestart worden of aan de gang zijn", aldus raadslid Himpe. "Het online plaatsen van deze informatie over de openbare werken is een eerste stap in de goede richting. Maar in een aantal buurgemeenten gaat men nog verder en worden op de webstek ook de plannen, foto's... aangeboden."

In april starten er werken in de Priester Pattynstraat en in de Pieter Boncquetwijk. Meer info op www.izegem.be (actueel - openbare werken).