Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privÚ: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Gemeenteraad neemt akte van TERF - erfgoedconvenant 2009-2014 

17 maart 2009

Tijdens de gemeenteraadszitting van 2 maart 2009 nam de Izegemse gemeenteraad akte van de erfgoedconvenant 2009-2014 voor de projectvereniging TERF.

In januari werd door de Raad van Bestuur van TERF de definitieve versie van de erfgoedconvenant goedgekeurd. De Vlaamse Regering voorziet een jaarlijkse werkingssubsidie van minstens 327.000 euro voor de begroting, de gemeenten voorzien jaarlijkse 150.000 euro.

De doelstellingen van de convenant zijn onder andere het co÷rdineren van acties over inventarisatie, behoud en beheer en digitalisering van cultureel erfgoed en het proactief ter beschikking stellen van expertise.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe, die ook lid is van de Raad van Bestuur van TERF, stelde tijdens de gemeenteraadszitting: "Ik denk dat felicitaties aan het adres van de medewerkers van TERF en aan een reeks cultuurbeleidsco÷rdinatoren hier zeker op hun plaats zijn. Op zeer korte tijd hebben ze een reeks inhoudelijke en praktische zaken op poten gezet. Ik denk aan de TERF-krant, aan de webstek en aan een reeks initiatieven. TERF is een schoolvoorbeeld hoe samenwerking tussen steden en gemeenten kan verlopen en de erfgoedcel biedt tal van mogelijkheden om activiteiten in verband met erfgoed uit te werken. Hopelijk zal de werking van TERF een aanleiding zijn voor andere gemeenten om alsnog aan te sluiten".

Meer info over TERF op www.erfgoedcelterf.be.