Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Etiz AG: N-VA vraagt om decretale verplichtingen op te volgen

14 januari 2009

Tijdens de gemeenteraadszitting van 22 december keurde de gemeenteraad het budget 2009 voor het autonoom gemeentebedrijf Etiz goed. De N-VA vroeg om in de toekomst de decretale verplichtingen op te volgen.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg al in de vergadering van de raad van bestuur van Etiz AG om vanaf volgend jaar het budget voor eind oktober ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.

Artikel 243 van het Gemeentedecreet bepaalt immers: "De raad van bestuur (van het autonoom gemeentebedrijf) stelt het budget vast en legt jaarlijks en uiterlijk op 31 oktober het budget van het volgende boekjaar ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor".

"Als de Izegemse gemeenteraad pas eind december het budget van het autonoom gemeentebedrijf goedkeurt, dan is dit bijna twee maanden later dan de decretale verplichting. Dit moeten we in de toekomst vermijden", aldus raadslid Himpe.