Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Blijft controle op deel van de huurwet dode letter?

17 september 2009

Bij de verhuring van een goed dat bestemd is voor bewoning in de ruime betekenis moet in elke mededeling het bedrag van de huurprijs en de gemeenschappelijke lasten vermeld worden. Sinds 18 mei 2007 is deze bepaling van toepassing (artikel 1716 van het Burgerlijk Wetboek). Inbreuken op deze verplichting kunnen door de gemeenten worden bestraft met een administratieve boete tussen 50 en 200 euro.

Uit het antwoord van de minister van Justitie op een vraag die N-VA'er Kurt Himpe liet stellen blijkt dat er nauwelijks gegevens ter beschikking zijn over het aantal boetes dat sindsdien uitgeschreven werd.

De minister beschikt enkel over gegevens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vage indicaties van de situatie in het Vlaams en Waals Gewest.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) heeft weet van twee gemeenten die een administratieve boete ingevoerd hebben of dit binnenkort doen. Maar er zijn nog geen pv's opgesteld. In het Brussels Hoofdstedelijk  Gewest zijn er negen gemeenten (van de negentien) die van de mogelijkheid gebruik hebben gemaakt om met een administratieve boete te sanctioneren. In drie gemeenten zijn er ook al pv's opgesteld: in Jette 24, in Ukkel 4 en in Vorst 144 met een totaal boetebedrag van 6950 euro, waarvan 5120 euro geďnd werd.

"In de eerste plaats is het jammer dat het ministerie van Justitie geen zicht heeft op het gebruik van de mogelijkheid om dergelijke sancties uit te schrijven. Daarnaast stellen we vast dat de bepaling uit de huurwet in het algemeen nauwelijks opgevolgd wordt", stelt Kurt Himpe. "Heel wat steden en gemeenten zien het praktisch niet haalbaar om deze bepaling uit de huurwet te controleren".