Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Vraag over samenstelling Centrumraad PCVO

10 december 2008

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 1 december 2008 stelde gemeenteraadslid Kurt Himpe een vraag over de samenstelling van de Centrumraad PCVO. 

Sinds 1 september is het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs (PCVO) West-Vlaanderen van start gegaan, een fusie tussen de Izegemse Stedelijke Leergangen en het PTI-CVO Kortrijk. Door deze fusie verloor de Izegemse Bestuurscommissie Stedelijke Leergangen haar bevoegdheden en werd een nieuw bestuursorgaan, de Centrumraad, opgericht. In deze Centrumraad krijgt de stad Izegem twee vertegenwoordigers.

"Het PCVO is al drie maanden in werking, maar de aanduiding van de Izegemse vertegenwoordigers voor deze Centrumraad kwam nog niet aan bod", aldus gemeenteraadslid Kurt Himpe. Hij vroeg de schepen van Onderwijs naar een stand van zaken, maar ook de schepen werd door de provincie nog niet gecontacteerd.

"Ik vraag om zo snel als mogelijk deze aanduiding in orde te hebben, want via de vertegenwoordigers in de Centrumraad heeft de stad een zicht op de werking van het PCVO en kunnen de Izegemse belangen verdedigd worden", stelde raadslid Himpe.