Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Voorschriften ruimtelijke uitvoeringsplannen elektronisch raadpleegbaar

30 juli 2008

De voorschriften van de Izegemse ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn sinds twee weken elektronisch raadpleegbaar.

Via het e-loket op de stedelijke webstek www.izegem.be kunnen de bouwvoorschriften van alle goedgekeurde bijzondere plannen van aanleg en van alle gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen ingekeken worden.

"Dat is een grote stap in de informatiedoorstroming in verband met de ruimtelijke ordening", aldus gemeenteraadslid Kurt Himpe die al een hele tijd aandringt op meer en betere informatieverstrekking.

Aangepaste procedure

Ook bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt nu meer informatie verstrekt. Tijdens het openbaar onderzoek hebben de betrokken bewoners altijd de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. Tot voor kort werden de bezwaarindieners achteraf niet op de hoogte gebracht, maar op vraag van raadslid Kurt Himpe werd de procedure aangepast. Na de definitieve vaststelling door de gemeenteraad wordt nu een kopie van het advies van de commissie voor Ruimtelijke Ordening en van de gemeenteraadsbeslissing opgestuurd naar de bezwaarindieners.