Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Veel klachten over gemiste aansluitingen in station Kortrijk

17 maart 2008

"Er bereiken ons heel wat klachten over gemiste aansluitingen in het station van Kortrijk", stelt partijraadslid Kurt Himpe. N-VA - Kamerlid Peter Luykx diende daarom een schriftelijke vraag in over de problematiek van de aansluitingen en de overstaptijden in het station van Kortrijk.

De treinen op de lijn Oostende-Kortrijk wachten in Brugge zodat de aansluiting in Brugge verzekerd is. Daardoor komen deze treinen te laat in Kortrijk aan, maar daar wachten andere treinen (bijvoorbeeld die naar Brussel) niet waardoor nogal wat reizigers hun aansluiting missen. Ook in de omgekeerde richting doet zich dit probleem voor. De treinen op de verbinding Brussel-Kortrijk hebben vaak een (kleine) vertraging, maar de aansluiting met de treinen op de verbinding Kortrijk-Brugge is zo goed als nooit verzekerd.

Kamerlid Peter Luykx stelt een reeks vragen aan Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. Zo wil hij onder andere weten hoeveel klachten er over gemiste treinaansluitingen in Kortrijk werden ingediend en of de overstaptijden in Kortrijk tussen de lijn 89 (Brussel-Kortrijk) en de lijn 66 (Kortrijk-Brugge) te krap berekend zijn.