Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Taal straks ook doodsoorzaak in West-Vlaanderen?

24 maart 2008

Onlangs raakte bekend dat de dienst 100 voortaan Franse Samu’s inschakelt voor dringende medische hulpverlening in Heuvelland en Mesen. Tot nu toe werd de Ieperse MUG ingeschakeld voor deze oproepen.

De burgemeester van Heuvelland, de plaatselijke dienst 100 noch de lokale huisartsen werden van deze wijziging op de hoogte gebracht.

“Na een recent ongeval in Nieuwkerke duurde het maar liefst 25 minuten voor de Franse Samu ter plaatse was, onder andere omdat de Samu uit Armentiers onderweg moest stoppen om de weg te vragen. En dan hebben we het nog niet gehad over het taalprobleem. Men kan moeilijk van het Franse medische personeel verwachten dat ze Nederlands spreken. En toch is een vlotte communicatie in dergelijke medische noodgevallen letterlijk van levensbelang”, stelt N-VA – partijraadslid Kurt Himpe.

Dat dergelijke schrijnende toestanden momenteel plaatsvinden in de brede Vlaamse Rand rond Brussel is al een regelrechte schande, straks is de taal ook in West-Vlaanderen een doodsoorzaak !

Na het paasreces stelt N-VA – Kamerlid Jan Jambon op vraag van partijraadslid Kurt Himpe in de commissie voor de Binnenlandse Zaken over deze problematiek een mondelinge vraag aan minister Patrick Dewael.