Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Protest van buurtbewoners valt niet in dovemansoren

11 april 2008

Tijdens de gemeenteraadszitting van 7 april werd door de Izegemse gemeenteraad het tracé van de wegen voor de verkaveling Matexi goedgekeurd. Deze verkaveling is gelegen tussen de Ghistelbeek, de Nachtegaalstraat en de Ghistelstraat in Emelgem.

De verkaveling was al een aantal keer stof tot discussie. Buurtbewoners uit de Tuinwijk vrezen immers dat het bebouwen van het natuurlijke overstromingsgebied van de Ghistelbeek tot wateroverlast zal leiden. Naast de ingekokerde Ghistelbeek worden bufferbekkens en ook een nieuwe open verbindingsbeek aangelegd voor de waterbeheersing van het gebied.

De buurtbewoners dienden een gezamenlijk bezwaarschrift in tegen de verkaveling.

N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe is alvast tevreden met de bijkomende tussenoplossing die voorgesteld wordt: “Uit voorzichtigheid wordt immers voorgesteld om de zeven loten die naast de Ghistelbeek gesitueerd zijn niet te verkavelen vooraleer er een evaluatie is van de situatie na drie zogenaamde “5-jaarlijkse buien” of na een periode van 10 jaar vanaf het definitief worden van de verkavelingsvergunning.” Zo kan er daadwerkelijk nagegaan worden wat de impact van de verkaveling is op de waterhuishouding in de buurt.

Volgens raadslid Kurt Himpe volgt het stadsbestuur hiermee deels zijn opmerkingen tijdens de gemeenteraad en de eisen die de buurtbewoners tijdens een infovergadering formuleerden.