Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA vraagt periodieke rapportering van het dagelijks bestuur

16 juni 2008

Tijdens de zitting van 2 juni werd de dienstjaarrekening 2007 door de gemeenteraad vastgesteld. Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg in de rand van het agendapunt om een periodieke rapportering van het dagelijks bestuur.

Het college van burgemeester en schepenen kan immers een aantal beslissingen met een financiële impact autonoom nemen. Raadslid Himpe wil dat de gemeenteraad periodiek een totaal beeld krijgt van de beslissingen die in het kader van het dagelijks bestuur genomen werden. “De periodieke rapportering kan in de commissie voor Financiën of tijdens een gemeenteraadszitting”, aldus gemeenteraadslid Kurt Himpe.

De bevoegde schepen verklaarde dat de vraag zal onderzocht worden.