Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA bezorgd over kostprijs van De Leest

5 november 2008

Tijdens de gemeenteraadszitting van 3 november vroeg het stadsbestuur de goedkeuring voor de aanbesteding van infrastructuurwerken voor de herinrichting van het Vrijetijdspark Zuid. Daarmee wordt gestart met de omgevingswerken van De Leest. De totale werken worden geraamd op 1,6 miljoen euro. Het dossier dat op 3 november werd goedgekeurd, is een eerste fase en kost bijna 750.000 euro.

N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe vond het positief dat de plannen met verscheidene adviesraden besproken werden en dat bepaalde suggesties van deze raden ook daadwerkelijk in het concept opgenomen worden. Dat het stadsbestuur een dossier indiende om subsidies te krijgen, juicht de N-VA ook toe.

Bezorgdheid

Raadslid Kurt Himpe stelde echter ook dat de N-VA bezorgd is over de kostprijs van het totale project. Van bij de aanvang van het dossier plaatste de N-VA grote vraagtekens bij de inplantingsplaats van De Leest. De kostprijs voor het optrekken van het gebouw steeg doordat er ingrepen nodig waren voor de stabiliteit en ook de bodemverontreiniging zorgde voor een meerkost. “Nu blijkt dat de slechte ondergrond ook financiële consequenties heeft voor de omgevingswerken. Zo kan de grote parkeerplaats niet aangelegd worden met waterdoorlatende tegels: het water zou blijven staan en dus zijn rioleringen nodig om het water van de parkeerplaatsen weg te houden”, aldus Kurt Himpe.

“De N-VA is bezorgd over het totale kostenplaatje van het project, zeker als je weet dat elementaire zaken zoals een keuken en een lift niét in De Leest zullen aanwezig zijn. Ook wat de omgevingswerken betreft, stelt het stadsbestuur nu al dat bepaalde zaken nu nog niet prioritair zijn en dus later door de gemeenteraad moeten goedgekeurd worden. De vraag is en blijft: hoeveel zal De Leest effectief kosten aan de Izegemse belastingbetaler?”, vroeg Kurt Himpe zich af.