Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Investeringen in Stedelijke Academie voor Muziek en Woord

4 december 2008

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 1 december 2008 vroeg het Izegemse stadsbestuur de goedkeuring voor investeringen in de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord, namelijk de realisatie van een nooduitgang aan de achterzijde van de Academie en voor investeringen in het sanitair. Er komt ook een nieuwe bekleding voor de wachtgevel.

“Onze fractie keurt deze investeringen uiteraard goed”, stelde N-VA - fractieleider Kurt Himpe. “Dat het sanitair dringend aangepast moet worden, bleek onlangs nog. Tijdens de pauze van een toneelvoorstelling raakte iemand niet meer uit de toiletten doordat het slot niet meer werkte. Het duurde dan ook een hele tijd vooraleer men die persoon kon bevrijden. Ik stel dan ook voor om ook het sanitair naast de inkomhal dringend te renoveren”.

“We steunen het voorstel om te investeren in het gebouw, zeker nadat de plannen van de uitvoering van een tweede en derde fase in de uitbouw van de muziekacademie in de koelkast werden gestopt”, aldus raadslid Himpe.

Hij wilde ook weten of deze werken een eerste stap zijn in een ruimer renovatieplan. De bevoegde schepen antwoordde dat in een eerste fase grote renovatiewerken zullen uitgevoerd worden aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten. In de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord zullen er naast de realisatie van een nooduitgang en een nieuwe gevelbekleding ook schilderwerken gebeuren in de inkomhal. Het sanitair naast de inkomhal zal gerenoveerd worden als er voldoende financiële middelen zijn.