Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Interpellatie over de publicatie van thesissen

28 januari 2008

Tijdens de zitting van 21 januari interpelleerde raadslid Kurt Himpe de burgemeester over de publicatie van thesissen, een voorstel dat Kurt Himpe in 2006 door de gemeenteraad liet goedkeuren.

"Tijdens de zitting van 27 maart 2006 keurde de gemeenteraad mijn principieel voorstel om wetenschappelijke studies die handelen over Izegem te publiceren unaniem goed. Door het voorstel zou jaarlijks of tweejaarlijks een wetenschappelijke studie gepubliceerd worden en daardoor zouden studenten aan hogescholen en/of universiteiten gestimuleerd worden om een Izegems thema te kiezen voor de uitwerking van hun thesis", stelde raadslid Himpe.

"Dit voorstel werd dus ongeveer een jaar geleden goedgekeurd, maar toch laat de uitwerking op zich wachten. Niettemin is er interesse bij de studenten en krijgen onder andere vrijwilligers uit het culturele veld regelmatig vragen van studenten over de publicatie van thesissen."

Gemeenteraadslid Kurt Himpe interpelleerde nadat hij berichten opving dat het stadsbestuur oordeelt dat het publiceren van thesissen te duur is en er geopteerd zou worden om een vijftal thesissen van de betrokken student te kopen en die ter beschikking te stellen van onder andere de bibliotheek en de heemkundige kring Ten Mandere.

"Ik verwijs naar de beleidsnota waarin vermeld wordt dat "een culturele stad ook aandacht heeft voor haar rijk verleden". De publicatie van thesissen past hier uiteraard in", stelde het raadslid.

De burgemeester antwoordde dat het goedgekeurde voorstel nog altijd onderzocht wordt en dat aan verscheidene raden advies gevraagd wordt...

Laten we dus hopen dat van uitstel geen afstel komt !