Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Gouverneur verwerpt klachten tegen stadsbestuur

29 juni 2008

De gouverneur van West-Vlaanderen verwerpt de klachten van N-VA en van gemeenteraadsvoorzitter Herman Jonckheere tegen het Izegemse stadsbestuur.

In april kwam politiek Izegem in woelwater terecht, toen de meerderheid van CD&V en SP.A-Groen! gemeenteraadsvoorzitter Herman Jonckheere het voorzitterschap van de stedelijke adviescommissies ontnam.

Jonckheere, die op de steun van de oppositie kon blijven rekenen, had het over een persoonlijke afrekening en diende een klacht in bij de West-Vlaamse gouverneur.

Ook de N-VA diende een klacht in, onder andere omdat het stadsbestuur het Bureau van de Gemeenteraad afschafte. N-VA-raadslid Kurt Himpe sprak van een machtsgreep van het schepencollege en zag de functionele rechten van de gemeenteraadsleden beknot.

Bij wijze van protest kleefden de N-VA'ers op de gemeenteraad van 7april klevers op hun mond. Maar beide klachten werden nu door de West-Vlaamse gouverneur verworpen.

"Onze bezwaren in verband met de wijziging van het huishoudelijk reglement hadden vooral betrekking op een onvoldoende motivering vanwege het stadsbestuur. De gouverneur antwoordt dat maatregelen van interne organisatie zoals het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad vrijgesteld zijn van uitdrukkelijke motivering. De goedkeuring door de gemeenteraad volstaat als motivering", aldus N-VA - fractieleider Kurt Himpe. "De meerderheidspartijen kunnen dus doen wat ze willen en de functionele rechten van de gemeenteraadsleden gewoonweg beknotten", besluit Kurt Himpe.