Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Gemeenteraad keurt fusie tussen Izegemse Stedelijke Leergangen en PTI-CVO goed

11 maart 2008

Het decreet van Vlaams minister Frank Vandenbroucke wil een sterker, beter, soepeler en evenwichtiger gespreid volwassenonderwijs. Voor de Izegemse Stedelijke Leergangen is dit decreet op middellange termijn een bedreiging. Daarom werd een fusiedossier voorbereid met het PTI-CVO in Kortrijk.

Tijdens de zitting van 3 maart keurde de gemeenteraad de intentieverklaring in verband met de fusie tussen de Izegemse Stedelijke Leergangen en PTI-CVO goed.

"De bestuurscommissie van de Stedelijke Leergangen ging akkoord met de besprekingen tot fusie tussen de Izegemse Stedelijke Leergangen en het PTI en koppelde daar drie voorwaarden aan: er mag geen nadeel zijn voor de cursisten, er mogen geen afdankingen volgen voor de leerkrachten van de Izegemse Stedelijke Leergangen en er mag geen inkrimping zijn van het cursusaanbod", stelde gemeenteraadslid Kurt Himpe die ook voorzitter is van de bestuurscommissie van de Izegemse Stedelijke Leergangen.

Doordat de gemeenteraad de intentieverklaring goedkeurde, kan het dossier verder gefinaliseerd worden en zouden op 1 september 2008 PTI-CVO en SLIZ ophouden te bestaan en wordt één nieuw centrum gevormd: PCVO West-Vlaanderen.