Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Congres N-VA zegt vertrouwen in federale regering op

21 september 2008

Op zondag 21 september verzamelden bijna 1600 N-VA - leden voor een congres. Ook vanuit Izegem trokken heel wat leden - waaronder gemeenteraadsleden Kurt Himpe, Piet Seynaeve en Bert Maertens - naar Gent. 

Op het partijcongres heeft de N-VA bijna unaniem beslist de steun aan de federale regering op te zeggen. 1585 congresleden stemden voor, 7 stemden tegen en 5 onthielden zich bij de stemming over het onderstaande voorstel van het partijbestuur:

Uit het overzicht van de voorbije 15 maanden tot 15 juli blijkt duidelijk: we hebben er alles aan gedaan om een staatshervorming te realiseren.

Vanaf 15 juli hebben we, ondanks alles, de kans gegeven aan de Franstaligen om een nieuwe formule uit te werken.

Nu stellen we vast dat het voorstel van de bemiddelaars niet beantwoordt aan de voorwaarden van de Vlaamse Regering, zoals het verschuiven van het zwaartepunt van de bevoegdheden naar de deelstaten, het boeken van concrete resultaten vóór juni 2009 en het niet meer onderhandelen over de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Hieruit blijkt dat de Franstaligen niet over de brug gekomen zijn. De verklaringen van Didier Reynders illustreren bovendien dat ook de context van de tekst ongeloofwaardig is.

Conclusie: in die omstandigheden kan de N-VA geen steun meer geven aan de federale meerderheid.

Wat de verdere gevolgen zijn van onze consequente houding, hangt af van hoe onze Vlaamse partners zich zullen opstellen.