Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Vragen over staat van riolen in Baronstraat

9 juli 2007

Tijdens de gemeenteraadszitting van 2 juli 2007 stelde raadslid Himpe vragen over de staat van de riolen in de Baronstraat.

Op de site van de voormalige steenkapperij Romolo tussen de Kouterweg en de Baronstraat zal een bouwproject uitgevoerd worden. Het project omvat 26 woningen en een appartementsgebouw met 21 wooneenheden.

Daarmee komt er een concrete invulling van de projectzone die ingetekend staat in het ruimtelijk uitvoeringsplan "Vijfwegen".

Aan de gemeenteraad werd op 2 juli de goedkeuring gevraagd voor het tracé van de wegen en voor het ontwerp van wegenis- en rioleringswerken.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe maakte van de gelegenheid gebruik om aan het stadsbestuur vragen te stellen over de staat van de riolen in de Baronstraat. Door de ontwikkeling van heel wat verkavelingen in de buurt van die straat zal er in de loop van de volgende jaren heel wat bijkomend afvalwater door deze riolen moeten afgevoerd worden.