Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Verkaveling in Nachtegaalstraat: bezorgdheid over mogelijke wateroverlast

6 november 2007

Tijdens de gemeenteraadszitting van 5 november 2007 uitte gemeenteraadslid Kurt Himpe opnieuw zijn bezorgdheid over mogelijke wateroverlast voor de buurt na de ontwikkeling van een nieuwe verkaveling in de Nachtegaalstraat.

Tijdens de zitting vroeg het stadsbestuur de goedkeuring voor het ontwerp van de wegenis- en rioleringswerken. Voor deze verkaveling werd een watertoets uitgevoerd door het Ingenieursbureau De Paepe. Het studiebureau Demey voerde dan nog eens een controle op die watertoets uit. Uit beide studies blijkt dat er weinig tot geen invloed is van de verkaveling op de Gistelbeek. Er is ook een positief advies van de Dienst Waterlopen van de provincie West-Vlaanderen.

"Maar deze watertoets is enkel van toepassing op de verkaveling zelf en niet op de buurt. Voor de realisatie van de verkaveling wordt ook een weide naast de Gistelbeek opgehoogd. Het verdwijnen van een groot deel van het natuurlijk overstromingsgebied van de Gistelbeek is niet bestudeerd. Dat blijft dus een heikel punt", aldus raadslid Himpe. De positieve watertoets doet bij heel wat buurtbewoners ook de wenkbrauwen fronsen. "Als dat gebied de watertoets doorstaat, welk gebied doorstaat de watertoets dan niét" is een veelgehoorde opmerking.

Naast de Gistelbeek zal de verkavelaar een bufferbekken van 575 m3 aanleggen. Gemeenteraadslid Himpe diende ter zitting een amendement in waarbij hij voorstelde dat het stadsbestuur slechts vergunningen aflevert voor de bouw van de woningen als de waterbeheersingswerken ver genoeg gevorderd zijn. "Daardoor is er meer zekerheid dat de bewoners van onder andere de Koningin Elisabethlaan niet met wateroverlast geconfronteerd worden", besluit Himpe.

Het amendement werd unaniem goedgekeurd.