Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Emelgem: verkavelingen schieten als paddestoelen uit de grond

10 december 2007

De aanblik van Emelgem wijzigt zienderogen. Vooral ten noorden van de Baronstraat worden de uitbreidingsgebieden nu effectief aangesneden, waardoor er meer dan 180 woningen zullen gerealiseerd worden.

Op dit ogenblik is de verkaveling in de Haaipanderstraat visueel het duidelijkst omdat de wegen er al aangelegd werden. De NV Durabrik realiseert er op korte termijn 28 woningen. In de Baronstraat zal de NV Dumobil 55 woningen op de site Pickavet bouwen, maar als de randgebieden meegerekend worden, dan komen er op en rond de verkaveling in totaal 82 woningen. Er komt ook een verkaveling Sabine Van Daele in de Nachtegaalstraat (32 woningen) en aan de oostkant van het gebied Nachtegaalstraat - Ghistelstraat (39 woningen) door de NV Matexi.

Bezorgdheid

Vooral over de verkavelingen in de Nachtegaalstraat en de Ghistelstraat is er nogal wat bezorgdheid bij de buurtbewoners. Ze vrezen dat er wateroverlast zal zijn, doordat de natuurlijke overstromingsgebieden van onder andere de Gistelbeek volgebouwd zullen worden. Tijdens de gemeenteraadszitting van 5 november 2007 pleitte N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe om de realisatie van de 32 woningen op de verkaveling Sabine Van Daele pas effectief te laten uitvoeren als de waterbeheersingswerken ver genoeg gevorderd zijn. Naast de Gistelbeek zal de verkavelaar een bufferbekken van 575 m3 aanleggen.

Ook de verkaveling in de Ghistelstraat komt dicht bij de Gistelbeek. Gemeenteraadslid Kurt Himpe krijgt steeds meer vragen van buurtbewoners over de waterproblematiek. "Ook daar zullen waterbeheersingswerken uitgevoerd worden. Volgens de plannen komen er twee buffers van 875 m3 en 375 m3 tussen de Gistelbeek en de verkaveling van Matexi", meldt raadslid Himpe. Hij vraagt het stadsbestuur om zo snel als mogelijk opnieuw een infovergadering te organiseren voor de buurtbewoners zodat ze duidelijkheid hebben over de bouwplannen en over de waterbeheersingswerken.