Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Te weinig sociale huurwoningen in Izegem

10 juli 2007

Uit gegevens van de Izegemse Huisvestingsdienst blijkt dat er te weinig sociale huurwoningen zijn in Izegem. Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg in de commissie voor Sociale Zaken en OCMW om een prognose op te maken van het aantal sociale woningen.

Ondanks de inspanningen zijn er nog altijd te weinig sociale huurwoningen. Daartegenover staat wel dat er veel sociale woningen verkocht werden. 

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg in de commissie van Sociale Zaken en OCMW wat de impact zal zijn van de projecten die al goedgekeurd werden en van de doelstellingen die in de ruimtelijke uitvoeringsplannen opgenomen werden. Hij stelde voor dat de Wooncommissie een prognose zou uitwerken zodat er een zicht is hoeveel sociale woningen er zullen zijn in Izegem tegen 2012.