Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Schriftelijke vraag over aanbod Infrax als rioolnetbeheerder

18 oktober 2007

Gemeenteraadslid Kurt Himpe stelde een schriftelijke vraag over de visie van het Izegemse stadsbestuur in verband met het aanbod van Infrax om als rioolnetbeheerder op te treden.

Infrax - het samenwerkingsverband van Interelectra, Iveg en de WVEM - biedt de gemeenten de kans om de aanleg, het onderhoud en het beheer van de riolering aan Infrax over te dragen.

Bij de overdracht krijgt de gemeente een vergoeding voor de inbreng ervan. De vergoeding is samengesteld uit kapitaalsaandelen, winstaandelen en een contact bedrag van 20 procent van de vastgestelde waarde van de infrastructuur.

De gemeentelijke autonomie wordt gerespecteerd en het gemeentebestuur kan beslissen om het dagelijks beheer zelf te blijven doen. De gemeentelijke verplichtingen worden volledig overgenomen en Infrax bepaalt de saneringsbijdrage die de bewoners moeten betalen, berekend op basis van het drinkwaterverbruik.

Infrax bracht de gemeentebesturen al een tijd geleden op de hoogte van die mogelijkheid. Gemeenteraadslid Kurt Himpe vraagt het Izegemse stadsbestuur of het college van burgemeester en schepenen al een prinicpieel standpunt ingenomen heeft.