Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Samenwerkingsovereenkomst met Aquafin 

16 december 2007

Tijdens de raadszitting van 3 december 2007 werd door de Izegemse gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst met de NV Aquafin goedgekeurd.

Aquafin zal vanaf 2009 tot 2010 op het Izegemse grondgebied omvangrijke werken uitvoeren. Het Izegemse stadsbestuur wil van de gelegenheid gebruik maken om aansluitend werken uit te voeren in de Ommegangstraat en in de Baron de Pélichystraat.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe verwees in zijn tussenkomst naar de vergadering die een tijd geleden georganiseerd werd door Aquafin om de betrokken bewoners te informeren.

"Er werd een infovergadering georganiseerd en uit de uiteenzetting bleek alvast dat Aquafin een grote inspanning zal leveren om de hinder die de werken met zich meebrengen tot een minimum te herleiden. Op de webstek van Aquafin zal iedereen de stand van zaken kunnen raadplegen en de planning op korte en lange termijn volgen. In de rand van dit dossier wil ik het stadsbestuur vragen om de pagina “openbare werken” op de stedelijke webstek zeer actueel te houden. Die pagina moet hét communicatiemiddel bij uitstek zijn als er openbare werken plaatsvinden in Izegem, omdat een webpagina zeer snel kan geactualiseerd worden. De stadsperiodiek bericht immers maar maandelijks en kan door de deadline geen zeer recente informatie bevatten", stelde gemeenteraadslid Kurt Himpe.