Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Problemen bij samenstelling commissie voor Ruimtelijke Ordening 

18 juni 2007

Tijdens de gemeenteraadszitting van 4 juni vroeg gemeenteraadslid Kurt Himpe naar de stand van zaken in verband met de samenstelling van de commissie voor Ruimtelijke Ordening (gecoro).

Voor de samenstelling van de gecoro is de tweederde/eenderde-regel van toepassing. Dat betekent dat maximaal twee derde van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn.

Die regel zorgt in zeer veel steden en gemeenten - ook in Izegem - voor problemen. De gecoro wordt immers samengesteld uit vertegenwoordigers van een aantal geledingen en een aantal deskundigen. Het is moeilijk om vooraf te bepalen welke geleding een vrouwelijke of een mannelijke vertegenwoordiger mag of zal afvaardigen.

Afwijken van de tweederde/eenderde-regel is echter niet mogelijk en zou achteraf problemen kunnen opleveren. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Keulen antwoordde op een vraag om uitleg in het Vlaams Parlement: "We mogen geen risico lopen. Als mensen op grond van het niet respecteren van de tweederde/eenderde-regel naar de Raad van State stappen, loopt men het risico dat de adviezen van de gecoro over een structuurplan daardoor niet rechtsgeldig zijn en dat heel de procedure moet worden overgedaan."

Uit het antwoord van de bevoegde schepen op de vraag van raadslid Kurt Himpe blijkt dat ook in Izegem er een probleem is bij de samenstelling van de gecoro. Aan enkele geledingen werd gevraagd om uit te kijken naar een nieuwe vertegenwoordiging.