Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Ruimtelijk uitvoeringsplan "Mandelvallei Kachtem" definitief vastgesteld

10 mei 2007

Tijdens de gemeenteraadszitting van 7 mei werd het ruimtelijk uitvoeringsplan "Mandelvallei Kachtem" definitief vastgesteld. Gemeenteraadslid Kurt Himpe formuleerde enkele bedenkingen bij het plan.

Hij wees de gemeenteraad op het verslag van de commissie voor Ruimtelijke Ordening (gecoro). Daarin wordt gesteld dat de gecoro de toeristisch-recreatieve waarde van het plangebied ten zeerste in vraag stelt. Aanleiding voor die stelling was een bezwaarschrift dat tijdens het openbaar onderzoek werd ingediend en waarin gevraagd werd om een deel van het gebied ter beschikking te stellen voor uitbreiding van de industriegrond.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan "Mandelvallei Kachtem" heeft al een hele geschiedenis achter de rug. Op 9 april 2001 werd beslist tot de opmaak van het plan en het openbaar onderzoek startte pas eind oktober 2006. Raadslid Himpe stelde dat er intussen belangrijke plannen in de regio van het plangebied werden goedgekeurd, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een industriegebied op het grondgebied Roeselare, grenzend aan de E403.

Kurt Himpe pleitte tijdens de gemeenteraadszitting voor de uitbreiding van het industriegebied langs de N382, de weg langs het kanaal Roeselare-Leie. "Het volledige plangebied ter beschikking stellen voor industriegronden is niet de bedoeling, want een deel van het plangebied fungeert als belangrijk natuurlijk overstromingsbied."

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg het stadsbestuur de definitieve vaststelling van het plangebied uit te stellen en te onderzoeken welke stappen moeten gezet worden voor de gedeeltelijke aanpassing van het provinciaal en gewestelijk structuurplan.